Bil/Maskinpark

SPYLEBIL

Håndleggerbil/Tørkebil

 

Håndlegger bilene våre legger tverrgående veioppmerking, eks: P-plass oppmerking, Piler, Gangfelt, Symbol osv

Om høsten går disse bilene som  tørkebiler for ekstrudermaskinene.

UTLEGGER FOR VANNBASERT MALING

Våre malebiler legger vannbasert maling på lavtrafikkert veinett og flyplasser.

MINI-COMBI

Mini-combi er den nyeste versjon av veimerkemaskiner for utlegging av ekstrudert termoplast og sprayplast.

Maskinen er ideel med sin fleksibilitet for utlegging av veimerking.

Disse bilene er produsert hos RME i Sverige.

EKSTRUDER MASKIN

Visafo Road Markings sine ekstrudermaskiner legger alle typer kantlinjer og midtlinjer på høytraffikert veinett.

Disse maskinene er produsert hos Borum i Danmark.

FRES

Europas råeste fresemaskin

Denne maskinen leverer det perfekt produkt på veien. Maskinen er bygget opp for optimal utnyttelse i forbindelse med kraft X vekt som gjør at hastigheten er 2 - 3 ganger raskere enn konkurrerende maskiner. Dette betyr igjen at vi bruker mindre tid på veien og dermed forstyrrer vi trafikkbildet mindre.

SPRAYBIL

Våre maskiner legger sprayplast på høy og lavtrafikkert veinett.

Maskinene har meget stor kapasitet og utfører et perfekt sprøytebilde av utlagt materiale.