Visafo AS - ISO sertifisert

Etter at det første serftifikatet, 9001 kvalitetstyring var på plass i 2019 bestemte Visafo AS seg for å jobbe videre mot 14001 miljøstyring og 45001 arbeidsmiljø. Disse standarene er nå på plass og vi er veldig glad for å kunne kalle oss ISO sertifisert. 

 

Tilbake til nyheter