Visafo Road Markings flytter lokaler

F.o.m. mandag den 18. april 2016 er Visafo AS på plass på ny lokasjon i Sandbrekkevegen 81.

Selskapet vil her ha mer enn 1800 m2 med verksted og lagerlokaler.

Ny postradresse er: Postboks 130 Midtun, 5843 Bergen

Tilbake til nyheter