TCL Group - Ny hovedaksjonær

Tennants Consolidated Ltd. (TCL Group), London, UK er blitt ny eier i Visafo AS.

Den 1. Januar 2022 kjøpte TCL Group de resterende aksjene i Visafo AS. Dette betyr at PEBESK AS ikke lenger innehar aksjer i selskapet. TCL Group har flere selskaper innenfor veimerkebransjen slik som Kestrel Thermoplastics Ltd, Northern Road Marking Ltd og Riggots.

Kjøpet av Visafo Road Markings passer således med TCL Group sin satsing og strategi innenfor veimerkebransjen.

 - Vi er glad for at selskapet har fått en sterk industriell aktør som ny hovedaksjonær. Med en stor industriell eier i ryggen vil vi ha nye og spennende muligheter til å videreutvikle selskapet. Blant annet gjennom materialkjøpsavtalen vi nå har inngått med vårt søsterselskap Kestrel Thermoplastics Ltd., sier adm. direktør Magnus Fredriksson.

 

Visafo AS driver virksomhet innenfor veimerking og forsterket veimerking (nedfreste sinusspor).

Selskapet har hovedkontor på Midtun i Bergen og hadde en omsetning på MNOK 136 i 2020.

TCL Group er et privat eid konsern med hovedkontor i London, konsernet omsetter for mer enn NOK 5 milliarder i året.

Tilbake til nyheter