Om oss

Totalleverandør av veimerking

Visafo AS ble etablert i 1996 og har hovedkontor i Bergen.

Vi er totallerandør av veimerking i Norge. Vi er 45 ansatte med høy kompetanse og utfører alle typer veimerking, fra kantlinjer til fotgjengerfelt til parkeringsoppmerking. Vi ligger i forkant av utviklingen innen veimerking, og var blant annet pionerer i oppbyggingen av det norske markedet for vannbasert maling. Vi har pågående forskningsprosjekt som tar sikte på å øke veimerkingens betydning i trafikksikkerhetsarbeid. Statens vegvesen i Norge, som er vår største kunde, er også deltaker i våre forskningsprosjekt.

"Selskapet har de siste år utviklet seg fra å være en mindre aktør til idag å være en ledende aktør innen veimerking i Norge." 

Vi har en av Europas mest moderne maskinpark, som er spesialbygget for både store og mindre oppdrag. Vår maskinkapasitet er enestående i markedet og sammen med fagpersonell i alle ledd er vi i stand til å utføre oppdrag av alle størrelser.

 

 

Kontinuerlig fokus på sikkerhet

Vi arbeider under strenge HMS-krav, men for oss er målet å alltid ligge i forkant av kravene våre oppdragsgivere stiller oss. Vi var det første veimerkefirmaet i Norge med et etablert HMS-system, og våre ansatte gjennomgår årlig flere kurs. Våre gode interne rutiner tillater oss å utføre oppdragene våre på en sikker og effektiv måte, strekning for strekning, linje for linje. 
 

 

Miljøansvar i alle ledd

Vi arbeider stadig med miljøspørsmål. I tillegg til å alltid bruke miljøriktige materialer både i vannbasert maling og termoplastmasse, er vår veimerking spesialdesignet for vårt barske nordiske klima, noe som gir produktene lengre holdbarhet.

Våre maskiner og lastebilflåter er en av Europas mest moderne og har således en lav miljøbelastning. Alle våre ansatte har blitt opplært til å drive drivstoff effektivt, med minimal miljøpåvirkning.

Vi bidrar og støtter den fortsatte utviklingen av metoder og materialer. De industrielle miljøstandardene ISO 9001 og 14001 er det vi jobber mot og har som benchmark i selskapet.