Om oss

Totalleverandør av veimerking

Visafo AS ble etablert i 1996 og har hovedkontor i Bergen.

Vi er totallerandør av veimerking i Norge. Vi er 45 ansatte med høy kompetanse og utfører alle typer veimerking, fra kantlinjer til fotgjengerfelt til parkeringsoppmerking. Vi ligger i forkant av utviklingen innen veimerking, og var blant annet pionerer i oppbyggingen av det norske markedet for vannbasert maling. Vi har pågående forskningsprosjekt som tar sikte på å øke veimerkingens betydning i trafikksikkerhetsarbeid. Statens vegvesen i Norge, som er vår største kunde, er også deltaker i våre forskningsprosjekt.

"Selskapet har de siste år utviklet seg fra å være en mindre aktør til idag å være en ledende aktør innen veimerking i Norge." 

Vi har en av Europas mest moderne maskinpark, som er spesialbygget for både store og mindre oppdrag. Vår maskinkapasitet er enestående i markedet og sammen med fagpersonell i alle ledd er vi i stand til å utføre oppdrag av alle størrelser.

 

 

Kontinuerlig fokus på sikkerhet

Vi arbeider under strenge HMS-krav, men for oss er målet å alltid ligge i forkant av kravene våre oppdragsgivere stiller oss. Vi var det første veimerkefirmaet i Norge med et etablert HMS-system, og våre ansatte gjennomgår årlig flere kurs. Våre gode interne rutiner tillater oss å utføre oppdragene våre på en sikker og effektiv måte, strekning for strekning, linje for linje. 
 

 

Miljøansvar i alle ledd

Vi arbeider stadig med miljøspørsmål. I tillegg til å alltid bruke miljøriktige materialer både i vannbasert maling og termoplastmasse, er vår veimerking spesialdesignet for vårt barske nordiske klima, noe som gir produktene lengre holdbarhet.

Våre maskiner og lastebilflåter er en av Europas mest moderne og har således en lav miljøbelastning. Alle våre ansatte har blitt opplært til å drive drivstoff effektivt, med minimal miljøpåvirkning.

Vi bidrar og støtter den fortsatte utviklingen av metoder og materialer. 

 

ISO Sertifisering

Visafo AS er nå sertifisert for 3 ISO standarder

NS-EN ISO 9001:2015 Kvalitet og kvalitetssikring 13.06.2019

NS-EN ISO 14001:2015 Ytre miljø og forurensing til luft, vann og land 01.06.2021

NS-ISO 45001:2018 Arbeidsmiljø, HMS og internkontroll 23.03.2022

 

En ISO 9001-sertifisering er et bevis på at vi jobber aktivt for å møte krav og foreventninger til kvalitet og kundetilfredshet gjennom kartlegging, måling, analyse og forbedring.

ISO 14001 sertifisering er et bevis på at vi jobber aktivt med å redusere vår belastning på miljøet, jobber aktivt med å redusere avfallsmengden, energiforbruket og er en bevisstgjøring av egen organisasjon på hvordan vår virksomhet påvirker miljøet mens vi etterlever miljøkrav, reguleringer, leveradørkrav og ressursplanlegging.

ISO 45001 sertifisering gir oss som bedrift et godt verktøy for å lede og styre vårt arbeidsmiljø, forebygge og redusere jobbrelatert sykdom/skade og er et bevis på at vi jobber aktivt med å redusere vår belastning på miljø ved å redusere avfallsmengden og energiforbruket. Dette bevisstgjør vår egen organisasjon på hvordan virksomheten påvirker miljøet.

 

 

 

iso_sertifikat.jpg (324,95 KB)