Forsterket veioppmerking

FVO

Forsterket veioppmerking (FVO) er et trafikksikkerhets tiltak som etter lang forskning benyttes på alle veier hvor veibredden tilsier at det kan brukes. Statens vegvesen har lagt frem rapporter som tilsier at ved å benytte FVO på norske veier har man redusert ulykker med hardt skadde og drepte med opp til 66 %. 

Derfor vil FVO i løpet av de nærmeste år bli benyttet på alle veier som TS - tiltak, der hvor midt-deler ikke kan etableres. 

Norge er en forregangs nasjon i Europa når det gjelder bruk av FVO.

 

fres.jpg (8,74 KB)

Kontakt oss