P-plass oppmerking

P-plass oppmerking utføres for det meste manuelt, men på større områder kan det også utføres maskinelt.

Vi benytter derfor mindre maskiner for manuell oppmerking, men har selvfølgelig også maskiner for maskinell p-plass oppmerking.

Som du kan se av bildene på denne siden gir våre maskiner et nøyaktig resultat, linjene er fyldige og holder riktig bredde – 10 cm.

Tykkelsen på de malte linjer er 0,4 mm med en holdbarhet fra 3-5 år.

Oppmerking av nyasfalterte parkeringsplasser er et tidkrevende oppdrag, da vi i forkant må måle ut og formerke med krittsnor før oppmerking kan utføres. Det er viktig at du som kunde får flest mulig parkeringsplasser på ditt ny asfalterte område, og dette er et spesialfelt hos oss.

Vi får alltid flest mulig parkeringsplasser på ditt parkerings areal.

Oppfrisking av eksisterende parkeringsplass oppmerking er viktig. Dine kunder eller ansatte skal til enhver tid vite hvor parkeringsplassen er, og oppmerket parkeringsplass gir riktig parkering og dermed full utnyttelse av parkeringsarealer.

Parkeringsplasser kan merkes med maling eller termoplast alt avhengig av ditt behov.
Vi benytter kun oppmerkingsmaterialer av beste kvalitet.

 

p-plass.jpg (101,43 KB)

 

Kontakt oss