Maskinell veioppmerking

Maskinlagt veioppmerking er hovedsaklig linjelegging av kant og midtlinjer på veien. Dette utføres med maskiner som er spesialkonstruert for formålet.

Vi utfører maskinlagt veioppmerking med materialene termoplast, sprayplast og vannbasert maling.

Materialvalg er basert på hvilket veinett oppmerkingen skal utføres på og er avhengig av trafikkmengden på veien. På større veier benytter vi tykkere materiale som termoplast og på mindre veier benyttes sprayplast og vannbasert maling.

Fakta: Statens vegvesen har stort fokus på langsgående veimerking. Det skaper en optisk ledning for bilister og «lane assist systemer» (som er med på å forhindre møteulykker og utforkjøringer) trenger linjen for å fungere. Veimerking vil også bli viktig for selvkjørende biler i fremtiden.

   malebil.jpg (80,88 KB)

 

Kontakt oss